had.independent.sk

Archive for October, 2012

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

by on Oct.15, 2012, under 3D, LightWave 3D

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D Po prvom návode na vírus v LightWave 3D tu máme v poradí druhý návod – červené krvinky. Naozaj som zvedavý, aký návod bude po týchto dvoch nasledovať! :D

Aj tento návod je určený predovšetkým začiatočníkom (pretože aj ja sám ním som) a tak isto sa použije rovnaký efekt – incidence angle – ako v prípade vírusu.
(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...