had.independent.sk

Assetto Corsa – track modding

by on Jul.18, 2015, under 3D, fun, games, racing

Assetto Corsa - track modding Slovak Už sú to viac ako dva roky, keď som písal o možnostiach virtuálneho závodenia na PC a presne rok, od kedy tvorím vlastnú trať do hry Assetto Corsa. Táto hra ani nebola spomenutá v mojom článku, takže nazačiatok by sme si mohli povedať niečo aj o nej.

English It’s been more than two years since I wrote about the possibilities of virtual racing on PC and it’s exactly one year since I started to work on my own track for the game Assetto Corsa. This game wasn’t mentioned in my original article, so I could talk about it now.


Slovak Kunos Simulazioni – napriek tomu, že na Steame ponúkajú jednu hru, nie sú tu vôbec začiatočníci a na konte majú toho viac. Medzi ich najznámejšie tituly patria NetKar Pro z roku 2006 a Ferrari Virtual Academy z roku 2010.

Hra, ako už býva štandardom, ponúka celú škálu áut, či už historické, cestné alebo pretekárske špeciály. Laserom skenované trate by mali byť zárukou dokonalej presnosti a vernosti tratí. Prvý krát v histórii počítačových hier bola táto technológia použitá na Nurburgring-Nordschleife, ktorú síce Kunos Simulazioni neponúkajú v základnom balíčku hry, ale až v prídavnom DLC “Dream Pack 1“. Už podľa číslovky v jeho názve môžme očakávať v budúcnosti i ďalšie prídavky áut a tratí. To najpodstatnejšie a najväčšia výhoda oproti konkurecii je však v modovateľnosti. Kunos dodávaju priamo k hre editor, ktorým sa dajú previesť vaše vlastné výtvory do ich hry. A práve vďaka tejto jednoduchosti a priamej podpore i na oficiálnom fóre hry je veľmi jednoduché s modovaním hry začať.

Čo je to vlastne to “modovanie”? Je to úprava alebo pridávanie obsahu do hry. Tým obsahom sa v našom prípade myslia trate a autá. A tým sme sa dostali k podstate nášho článku – vlastná trať. Inšpiroval som sa skutočnými cestami v mojom meste. Boli samozrejme upravené aby vyhovovali závodeniu áut. Odstránené obrubníky, križovatky, semafory a lampy z blízkosti cesty. Má po celej dĺžke dostatočmú šírku aby bolo umožnené bezpečné obiehanie až 24 oponentom, či už v single alebo multiplayeri. Všetky budovy v okolí trate sú, alebo ešte len budú vymodelované podľa ich skutočných predlôh a ich umiestnenie zodpovedá realite.

Vlastnosti:
• 24 pit boxov
• počítačový oponenti
• TV kamery
• dynamická stopa
• rozdielny objekt pre fyziku cesty s hustejšou geometriou
• teplovzdušný balón

English Kunos Simulazioni – even though they are offering only one title on Steam, they are far off from being some rookies. They have created such titles as NetKar Pro from year 2006 or the Ferrari Virtual Academy from year 2010.

As usual, the game offers a wide range of cars – historical, road or even racing specials. Laser scanned tracks should be a guarantee of accurate and authentic driving experience. This technology was used for the first time in gaming history on Nurburgring-Nordschleife track. Kunos Simulazioni didn’t include this track in the basic game, but you can find it in the additional DLC “Dream Pack 1“. As the number indicates, there should be more DLCs offering new cars and tracks in the future. The most important and greatest advantage compared to other titles is the moddability of the game. Kunos directly included an editor into the game, in which you can design your own creations. This kind of integration and official support (even on the official forums of the game) makes it quite easy to create your own mods.

What is modding you ask? It’s editing or adding of content in a game. It this case it’s cars or tracks. And this brings us to the core of this article – my own track. It is inspired by real roads in a certain slovak city. I’ve made some necessary modifications so the track would be suitable for racing. The track is wide enough to allow safe overtaking and certain objects have been removed – like curbs, crossroads lights or lamp posts too close to the road. All buildings on the track, as well their placement, are and will be modeled after real life objects.

Features:
• 24 Pit boxes
• AI
• TV cameras
• dynamic race groove
• physical road layer with increased geometry
• hot air balloon


A teraz to najdôležitejšie – odkaz na stiahnutie trate:
And now the most important part – link to the track:

TRACK DOWNLOAD

V prípade, že vás táto trať zaujala, chceli by ste častejšie vylepšenia a podporiť ma v tvorbe – nie je nič jednoduchšie – stačí kliknúť ;)
If this track got you interested, and you would like more frequent upgrades and support my work – nothing is easier – just click this link ;)

Donate

Trať nainštalujete rozbalením archívu do podadresára hry (treba zachovať adresárovú štruktúru a archív rozbaliť i s podadresármi):
To install the track, extract the archive in the track folder (it is necessary to keep the folder structure intact, so extract it with subfolders):

..\SteamApps\common\assettocorsa\content\tracks\


Obrázky z rozpracovanej verzie:
Work in progress images:

#01

Štartovacie rošty / Starting grid


#02

Prvá zákruta / First turn


#03

Posledná zákruta / Last turn


#04

Štartovacia/cieľová čiara / Start/Finish line


#05

Pit boxy / Pit box


#06

Pódium so sieňou slávy / Podium with Hall of Fame


Video:


Track news:
v20160416:

• 16. 4. hasici building + uv txt
• 5. 4. added “inka” hotel
• 2. 4. added few trees on spartakovska street (cca 1/3~1/4 of all needed)
• 7. 1. building: tehelna bytovka * first 2016 update :)
• 30. 12. vymenicka tehelna -new object / subdivided trees
• 6. 12. garage – oblukova – new object
• 1. 11. camera tower
• 18. 10. camera facing peoples (2x)
• 11. 10. LODs (satellite dishes)
• 11.10. cameras_start.ini added (2 cams)
• 10.10. new skid texture (right now only at first turn)
• 20.9. new multilayer texture (need a lot of work), new objects: wooden electric post, “krby”
• 19.9. new object @ pump
• 16.9. new object “store”
• 14.9. barrier holders, new trees/bushes
• 9. 2. road barrier @ spartakovska + few satellite dishes :)
• 28. 8. horizon (v2) / few trees / few arrows on roads
• 24. 8. no fire/smoke sign in pits
• 21. 8. pit wall sound reverb testing
• 13. 8. pit signs
• 10. 8. added new trees
• 8. 8. fixed grass under pits / fixed pitroads textures
• 5. 8. doublesided crowd silhouette
• 5. 8. grass under pits tweaking /need more work.. :D
• 5. 8. added windows to buildings @ spacinska
• 5. 8. tweaked pits object / texture + skids texture on pit roads
• 24. 7. fixed flags (doublesided + UV) / turns textures changed (+edoma)
• 22. 7. 24 pit boxes (modeled) + fire extinguisher in every pit!
• 21. 7. new lowres object at clementisova replaced placeholder box
• 20. 7. remodeled / retextured ground under kerbs (1/3 poly save / corrected mapping) + kerbs – fixed uv
• 19. 7. added turns name signs
• 18. 7. refixed kerb material
• 14. 7. podium + hall of fame (ktm/bmw cars)
• 14. 7. new hlboka sign texture (hires)
• 13. 7. fuel station omv – object
• 10. 7. toolbox/table in pitbox + adjusted pitbox texture
• 9. 7. marshals added (right now 2 colours / 3 pcs) /thnx nobby76
• 9. 7. web page dedicated to track
• 4. 7. new generated trees/bushes textures (hires)
• 29. 6. pits building
• 21. 6. fixed kerbs (size/texture)
• 20. 6. added two reverb sound zones / fixed dynamic grooves
• 13. 6. new object: road crossing signals + signs

:, , , ,

Leave a Reply

To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
What is 5 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...