had.independent.sk

Had, kôň, 2014 a kalendár.

by on Jan.06, 2014, under fun, Tomi & Peťa, web

kalendar 2013 Máme za sebou rok hada, čaká nás rok koňa. To je vo veľa prípadoch čas na rekapitulácie a na stanovenie si nových predstavzatí.

Hneď ma to inšpiruje aj k novej ankete! Dávate si novoročné predsavzatia? Dokážete ich aj dodržať?

Fajčenie, alkohol, stravovanie, pohyb… To sú najčastejšie novoročné záväzky, aké sú tie vaše?


Novú anketu nájdete v pravej časti na tejto stránke, vedľa tohto textu. K novej ankete patrí samozrejme vyhodnotenie tej predchádzajúcej. Otázka bola jednoduchá, týkala sa práve týchto “rodinných” kalendárov, a to, či si ich sťahujete aj vy – návštevníci môjho webu. Výsledok bol tesne nadpolovičný v prospech sťahovania. Myslím, že je to pekný výsledok pre kalendáre :-)

A tak ako aj minulý rok, aj tohtoročný kalendár sa dá stiahnuť, presne > odtiaľto <. Najväčšia tohtoročná zmena v kalendári je v počte fotiek. Nie, nie – nezmenil sa nám počet mesiacov, ani strán, ale na väčšine strán sú dve fotografie. Takže stále po starom – 13 strán, len fotiek je viac.

Tak ako vždy, kalendár je vo formáte PDF, na prezeranie (vytlačenie) vám poslúži Adobe Reader alebo Foxit Reader.

PS: autorské práva na všetky fotografie vo všetkých kalendároch vlastní ich autor – ja. Akékoľvek používanie bez môjho súhlasu nie je povolené.

:, , , , , ,

Leave a Reply

To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
What is 15 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...