had.independent.sk

Jupiter s mesiacmi a farebný Mars a Spica

by on Mar.31, 2014, under fun, photo

Jupiter s mesiacmi a farebný Mars a Spica Začneme Marsom. Ten bude o pár dní na svojej púti okolo Slnka najbližšie k Zemi (úplne presne to bude v noci zo 14. na 15. apríla – 92,4 mil. km). A tieto dni je vizuálne najbližšie k hviezde Spica.

Spica je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Panna a 15. najjasnejšia hviezda na oblohe. Je to modrý obor a Mars asi každý pozná aj pod menom “červená planéta”.

A teraz, keď sú tak “blízko” pri sebe, je ich farebný kontrast pekne vidieť aj voľným okom. Takto sa mi to podarilo zachytiť fotoaparátom, záber je bez farebných úprav (vznikol v noci 25. marca 2014 o 1:45):

Mars / Spica

Mars (úplne hore – červený) Spica (úplne dole – modrá)

O pár dní neskôr, 29. marca som len tak zo zvedavosti namieril teleobjektívom na Jupiter. To čo som potom zbadal mi skoro vyrazilo dych. Na fotografii bol nie len Jupiter ale aj jeho mesiace – Ganymedes, Io a Callisto. Európa bola v zákryte za Jupiterom.

Jupiter a jeho mesiace

Vľavo od Jupitera je Ganymedes (ešte kúsok ďalej hviezda HIP 3288), na pravo od Jupitera sú Io a Callisto (pod Io je HIP 32614). Europa bola skrytá za Jupiterom.

Prekvapený výsledkom som si povedal, že musím Jupiter odfotiť znova, a tentokrát aj s Európou. A hneď na ďalší deň už Európa nebola skrytá, aj počasie mi prialo a tak som mohol smelo fotografovať. Výsledkom bola snímka Jupitera s jeho 4 mesiacmi:

Jupiter a jeho mesiace (II)

Zľava: HIP 32688, Európa, Io, Ganymedes, Jupiter. Na pravo od neho: HIP 32614 a Callisto (Io a Ganymedes sa nám skoro “spojili”).

Fotografie Jupiteru vznikli pomocou 300 mm teleobjektívu a Canon 350D.

:, ,

Leave a Reply

To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
What is 13 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...