had.independent.sk

Mliečna cesta a Androméda

by on Jul.25, 2014, under fun, photo

Mliečna cesta a AndromédaJasná obloha bez mrakov, príjemná letná noc, komárov síce zopár bolo, ale slovo dalo slovo a o pár minut sme opustili mesto a ocitli sa medzi poliami niekoľko kilometrov od svetiel (veľko)mesta. Ako je vidieť na prvej fotografii, silné svetlo Mesiaca neumožňovalo fotenie galaxií a tak sme museli chvíľu počkať…

Čakanie sa oplatio :)

Mesiac osvetlujúc našu fototechniku (s jasne viditeľným Marsom):

Mliečna cesta a Androméda

Vybalovanie a príprava na fotenie…

Keď sa Mesiac schoval vykukli hviezdy a celá obloha sa rozjasnila.

Galaxia Mliečna cesta

Galaxia Mliečna cesta

A na druhej strane oblohy trónila Androméda:

Galaxia Androméda (M 31-NGC 224) 7.7.2014

Galaxia Androméda (M 31-NGC 224) 7.7.2014

Fotografia Andromédy vznikla spojením 4 fotografií s 3 minútovými expozíciami (vrátane jednej “tmavej”). “Nad” Andromédou je vidieť i galaxia M110 a “pod” ňou M32 susediaca s hviezdou HIP 3293.

Použitá technika:
• fotoaparát Canon 70D (bez astro-úpravy)
• objektív Sigma 170 – 500 mm
• tripod
• Astrotrac

Súhvedzie Kasiopeja a Androméda (s viditeľnou galaxiou Androméda)

Súhvedzie Kasiopeja a Androméda (s viditeľnou galaxiou Androméda)

Pre porovnanie; bez použitia Astrotrac-u, nútený používať krátke expozičné časy a s opticky horším (a i “kratším”) objektívom vznikla pred tým takáto fotografia Andromédy:

bez astrotrac-u

bez astrotrack-u

:, , , , ,

Leave a Reply

To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
What is 3 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...