had.independent.sk

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

by on Oct.15, 2012, under 3D, LightWave 3D

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D Po prvom návode na vírus v LightWave 3D tu máme v poradí druhý návod – červené krvinky. Naozaj som zvedavý, aký návod bude po týchto dvoch nasledovať! :D

Aj tento návod je určený predovšetkým začiatočníkom (pretože aj ja sám ním som) a tak isto sa použije rovnaký efekt – incidence angle – ako v prípade vírusu.

Je silne inšpirovaný návodom od Adriana Thompsona a po skutočne dlhej dobe čakania v šuflíku je konečne online :)

Spustíme LightWave Modeler, kde prvým krokom bude vytvorenie toho správneho objektu – krvinky. Začneme štvorcom, rozdeleným na segmenty (box: shift + x).
Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Na presnom rozmere moc nezáleží, neskôr ho totižto upravíme. Stačí dodržiavať približné proporcie, teda v prípade, že chceme dosiahnuť podobný výsledok.

Označíme krajné body a zmenšíme ich (shift + h) tak, aby to vyzeralo približne ako na obrázku. Všetky obrázky v tomto návode sa dajú kliknutím na ne zväčšiť.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Ďalším krokom bude použitie funkcie smooth shift (shift + f). Označíme všetky polygony a nové polygony posunieme smerom hore. Nemusíte dodržiavať presné rozmery a tvar ako som použil ja, veď ani skutočné krvinky nie sú všetky rovnaké.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Ešte raz použijeme smooth shift, tentokrát s posunom smerom nadol.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Konečne krok, ktorým sa priblížime k nášmu požadovanému tvaru :) V back view použijeme zrkadlo – mirror (shift + v) a naša skoro placka sa už začína podobať na niečo priestorové.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Stlačením tabulátora (tab) vytvoríme SubPatch, ktorý bude pekne zaoblený a nebude mať stovky polygonov a bodov (do momentu renderovania).

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

V ďalšom kroku upravíme veľkosť objektu – ako som spomínal v úvode. Nie je to potrebný krok, ale pomôže nám neskôr v návode. Keďže budeme mať všetci rovnakú veľkosť krviniek (tých vymodelovaných), budú sa nám ľahšie aplikovať materiály.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

A tou poslednou vecou, ktorú spravíme v LightWave Modeler bude aplikovanie povrchu na náš objekt. Preto stlačíme q, zadáme meno povrchu blood_cell a už iba uložíme naše dielo.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Opustili sme Modeler, prechádzame do LightWave Layout.
Načítame našu krvinku, ktorú sme si vymodelovali a uložili, otočíme ju o 90°, nastavíme si kameru aby sa nám scéna páčila a pustíme sa do nastavovania povrchu.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Začneme farbou. Základná červená nemôže uškodiť :) Neskôr pridáme efekt elektrónového mikroskopu, presne ako v prípade nášho vírusu. Ak ste sa rozhodli pre tvorbu mimozemšťana, samozrejme môžte použiť inú farbu.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Na to aby sme dosiahli efekt elektrónového mikroskopu použijeme gradient s parametrom “incidence angle”. Nastavenie sa nachádza v editácii textúry – ikonka T (v nastavení farby materiálu).
Vo farebnom stĺpci nastavíte požadované farby, ktoré má mať povrch, v závislosti od jeho uhlu ku kamere. Na pridanie ďalšej položky stačí kliknúť do stĺpca a zmeniť farbu vpravo (pomocou šípky sa môže ukazateľ posúvať hore/dole a X ho zmaže).

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Taktiež chceme aby povrch krvinky mierne žiaril, preto pridáme podobný gradient do luminosity kanála (viď obrázok).

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Už to začína vyzerať k svetu, ale ešte spravíme zopár úprav. Pridajme bump textúru, aby povrch nebol taký jednotvárny! Samozrejme môžte skúsiť inú textúru s iným nastavením, aby sa vám to páčilo.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Farba teraz vyzerá veľmi svetlo, preto stiahneme diffuse na nulu. A keďže krvinka je oblý objekt, zapneme aj smoothing.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Tu prichádzame k jednej z výhod toho, že sme použili SubPatch. LightWave umožnuje rozdielne nastavenie detailnosti SubPatch objektu pri práci s ním a jeho renderovaní. Na ukážku som nastavil aj pre zobrazovanie hodnotu 9, aby bolo na prvý pohľad vidieť rozdiel. Samozrejme na zobrazovanie nám v tomto prípade bohato stačí predvolená hodnota 3 a na rendering si zvoľte v závislosti od potreby (vzdialenosť od kamery, veľkosť finálneho obrázku…).

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

V ďalšom kroku vytvoríme pozadie pre našu krvinku. Bude nám stačiť tmavo červená textúra, nastaviteľná cez okno effects / backdrop – add enviroment: textured enviroment. Tam zvolíme procedurálnu textúru fractal noise – nastavenie vidíte na obrázku.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Ideálny čas na uloženie objektu a scény :)
Po stlačení F9 by ste mali aj vy vidieť niečo podobné ako je na tomto obrázku:

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Aby scéna nebola taká prázdna, okopírujte zopár krát objekt našej krvinky a “náhodne” ich porozmiestnujte vo výhlade kamery.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Posledným krokom v našom návode bude zapnutie hĺbky ostrosti (depth of field). Nastavenie kamery, ktoré vyhovovalo mojej scéne vidíte na obrázku, vaše bude možno iné. Automaticky ako zapnete v nastavení kamery depth of field, zapne sa v layoute zobrazovanie focal distance kružnicou (guľou) okolo kamery. Tak ľahko nastavíte potrebnú ostriacu vzdialenosť. Ďalším krokom je nastavenie vhodnej Lens F-Stop (clony). V tomto prípade veľmi pomôže zapnutie DOF/MBlur preview v možnostiach zobrazovania daného okna.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Aby bol DOF dostatočne kvalitný, treba aj zapnúť vyššiu hodnotu zahladzovania hrán – anti aliasing, tak isto v nastavení kamery. Pozor! Čím vyššie nastavenie zahladzovania – tým dlhší čas je potrebný na rendering obrázku.

Na ďalšom obrázku je vidieť môj výsledok. Dalo by sa na ňom určite spraviť ešte veľa zmien, ale na ukážku výroby krvinky postačuje.

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

Verím, že ste sa opäť niečo nové naučili. V prípade problému napíšte do diskusie pod článkom vaše otázky!

PS: v novších verziách LightWave sa všetky tieto nastavenia robia pohodlnejšie cez “nodes”. O tom si môžme napísať nabudúce! :)

:, , , ,

Leave a Reply

To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
What is 6 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...