had.independent.sk

Tag: lightwave 3d

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D

by on Oct.15, 2012, under 3D, LightWave 3D

Modelovanie červených krviniek v LightWave 3D Po prvom návode na vírus v LightWave 3D tu máme v poradí druhý návod – červené krvinky. Naozaj som zvedavý, aký návod bude po týchto dvoch nasledovať! :D

Aj tento návod je určený predovšetkým začiatočníkom (pretože aj ja sám ním som) a tak isto sa použije rovnaký efekt – incidence angle – ako v prípade vírusu.
(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Modelovanie vírusu v LightWave 3D

by on Aug.28, 2011, under 3D, LightWave 3D

Modelovanie vírusu v LightWave 3DNa prvý pohľad si možno poviete, že je to zložitý objekt. Opak je pravdou a v najbližších riadkoch vám to aj dokážem.

Začneme spustením LW Modeleru. Prvým krokom bude vytvorenie gule – ball “O“, ale nie obyčajnej. Cez numerické hodnoty “n” zvolíme typ Tesselation a budú nám stačiť dva segmenty. Radius som zvolil 500 mm. Týmto máme vytvorený základ.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...