had.independent.sk

Tag: mashinky

Mashinky – má legendárny Transport Tycoon nástupcu?

by on Dec.30, 2017, under fun, games

Mashinky - má legendárny Transport Tycoon nástupcu?Rok 1994 priniesol veľmi veľa skvelých titulov hier. Prvá zo série Elder Scrolls; Arena, pokračovanie legendárneho Doom-a, Jagged Alliance a príbuzné UFO: Enemy Unknown, ktoré sa hrajú doteraz. Vznikli technologicky skvelé hry ako Magic Carpet a System Shock. V tomto roku začala aj séria Need for Speed a vznikol populárny simulátor NASCAR Racing.
Svetlo sveta uzrel aj Transport Tycoon a my sme mohli začať budovať koľajnice, kupovať mašinky a vagóny, neskôr stavať letiská a sledovať ako prúdové lietadlá vzlietajú zo zeme k svojmu cieľu.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...