had.independent.sk

Tag: virus

Modelovanie vírusu v LightWave 3D

by on Aug.28, 2011, under 3D, LightWave 3D

Modelovanie vírusu v LightWave 3DNa prvý pohľad si možno poviete, že je to zložitý objekt. Opak je pravdou a v najbližších riadkoch vám to aj dokážem.

Začneme spustením LW Modeleru. Prvým krokom bude vytvorenie gule – ball “O“, ale nie obyčajnej. Cez numerické hodnoty “n” zvolíme typ Tesselation a budú nám stačiť dva segmenty. Radius som zvolil 500 mm. Týmto máme vytvorený základ.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Virus

by on Apr.06, 2009, under 3D, LightWave 3D

Vírus. Obrázok vytvorený v roku 2002, ale nemal by tu chýbať

28. augusta 2o11 som pridal aj na tieto nové stránky návod ako tento vírus zhotoviť:

http://had.independent.sk/modelovanie-virusu-v-lightwave-3d

Leave a Comment :, more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...