Trnava - webkamera | počasie (19°C)

 
Trojičné námestie


Trnava - Trojičné námestie

Univerzitné námestie


Univerzitné námestie
 
Aktuálna teplota: 19°C | http://had.independent.sk

Trnava - Najstaršie kráľovské mesto

Pre množstvo kostolných vežičiek, ktoré vidno už z diaľky, si Trnava vyslúžila prezývku "Malý Rím".

Trnava, v nemeckej transkripcii Tyrnau, vznikla na križovatke dôležitých európskych obchodných ciest. V pôvodnej osade sa konali pravidelné sobotňajšie trhy, od ktorých bol odvodený jej názov Sobota. Ako pamiatka na úspešnú trhovú minulosť sa dodnes začiatkom septembra usporadúva tradičný trnavský jarmok s prehliadkou remeselníckeho umenia. V Trnave sa často zdržiavali uhorskí králi a udeľovali jej významné výsady. V roku 1238 ako prvá na Slovensku získala od kráľa Bela IV. privilégiá slobodného kráľovského mesta. V roku 1543 sa tu usadil ostrihomský arcibiskup a Trnava tristo rokov plnila úlohu "Malého Ríma". Arcibiskup Mikuláš Oláh sa zaslúžil o skvalitnenie školstva a od roku 1568 odpočíva v krypte Dómu sv. Mikuláša. Gotický dóm patrí medzi hlavné dominanty mesta - jeho dĺžka dosahuje 60 metrov a ukrýva vzácny doskový obraz Trnavskej Panny Márie. Na pamiatku zázračného slzenia obrazu sa v Trnave každoročne v novembri konajú deväťdňové pobožnosti. Hneď vedľa, v renesančnom Oláhovom seminári zo 16. storočia, sídli Múzeum knižnej kultúry. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky, rovnako ako univerzitná bazilika sv. Jána Krstiteľa. Ide o prvý ranobarokový kostol na Slovensku, postavený v prvej polovici 17. storočia.

V roku 1635 kardinál Peter Pázmány založil v Trnave prvú úplne uhorskú univerzítu so štyrmi fakultami - teologickou, filozofickou, právnickou a lekárskou. Jej 142 - ročné pôsobenie vplývalo na šírenie vzdelanosti v celom Uhorsku. Trnava prežila morové epidémie i ničivý požiar v období tureckých nájazdov. Napriek tomu sa dochovalo staré mestské opevnenie, ktoré ohraničuje historické jadro. V bývalom kláštore klarisiek vzniklo Západoslovenské múzeum, ktoré okrem stálych expozícií (napr. Fauna a flóra Malých Karpát, Odev a textil na západnom Slovensku, Sakrálne pamiatky) prezentuje aj moderné umelecké diela a unikátnu kolekciu, ktorú múzeu venoval chýrny zberateľ keramiky Š. C. Parrák. Trojičné námestie ozdobuje barokové Súsošie najsvätejšej trojice a Mestská veža. Na vrchole mala pôvodne mesiac a hviezdu, neskôr sochu Immaculaty, ktorú v minulosti dvakrát strhol víchor.
refresh
stránka sa obnoví každých 30 sekúnd