Get Adobe Flash player

hľadanie pokladu

Čo s nálepkami? Kúpili sme 4 nálepkové knihy. 4 x 333 je tááákto veľa nálepiek. Jasné, že najskôr padli za obeť dvere, zrkadlo, stôl a kuchynská linka. Preto sme si dohodli plochy, na ktoré sa smú lepiť nálepky. Keďže sa blížila veľká noc, tie najmenšie nálepky skončili aj na vajíčkach.

V ďalšom kole sme si pripravili veľký papier. Baliaci by bol super, ale keďže sme ho nemali, poukladali sme si 6 hárkov kancelárskeho papiera do 2 radov po 3 kusy tak, aby sa čiastočne prekrývali a zo zadnej strany sme ich spojili lepiacou páskou. Použili sme farebné papiere. Zelené boli pevnina, modré boli more.

Continue reading